Opieka pedagogiczna na koloniach letnich jest tematem najważniejszym. Opiekun na wyjeździe wakacyjnym to osoba, której powierzamy opiekę nad naszym dzieckiem na czas wakacyjnych kolonii. To pedagog-wychowawca odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd, higienę zdrowie i wychowanie. Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem życia powierzonych jego opiece dzieci, zastępując im rodziców, dlatego też warto zapoznać się z kilkoma informacjami dotyczącymi regulacjami prawnymi dotyczącymi doboru kadry pedagogicznej.